druh soutěže
10. ročník otevřené pohárové soutěže pro všechny kolektivy z ČR bez omezení, úroveň hobby i profi
 termín 13. května 2023
 
místo konání
SPORTARENA TEPLICE
Na Stínadlech 3280, 415 01  Teplice
pořadatel Taneční skupina FREEDOM z.s.
kontaktní osoba Silvie Netíková a Nina Menčlová
+420 739 057 315
dancemaniacup@gmail.com
uzávěrka přihlášek 3.5.2023
 
harmonogram
předběžný harmonogram 6.5.- e-mailem
finální harmonogram 9.5. – e-mailem
přihlášky přihlášky jsou pouze ELEKTRONICKÉ
spuštění přihlášek 1.4.2023
předběžný
časový harmonogram
07:00   otevření haly
07:00 – 12:00   prezence
07:45    porada poroty
08:00    slavnostní zahájení soutěže
09:00 – 10:30  aerobic
10:30 – 12:00  mažoretky
12:30 – 15:00  tanec – první část
15:00 – 18:00   tanec – druhá část
podmínky prezence
 
1) odeslat vyplněnou přihlášku včetně povinných příloh
2) změna hudby a případné změny seznamu sportovců – pouze na místě při prezenci
Viz. propozice
povrch černý baletizol o rozměru 14x12m
osvětlení jednotné
startovné 150,- Kč za tanečníka a disciplínu, hradí se v hotovosti na místě
Na každých 15 tanečníků = 1 vedoucí kolektivu vstup zdarma
vstupné 150,- Kč – základní vstupné
100,- Kč – ZTP, ZTPP, 65+
děti do 100 cm zdarma

FOTOGALERIE