druh soutěže
9. ročník otevřené pohárové soutěže pro všechny kolektivy z ČR bez omezení, úroveň hobby i profi
 termín 22. května 2022
 
místo konání
SPORTARENA TEPLICE
Na Stínadlech 3280, 415 01  Teplice
pořadatel Taneční skupina FREEDOM z.s.
kontaktní osoba Silvie Netíková a Nina Menčlová
+420 739 057 315
dancemaniacup@gmail.com
uzávěrka přihlášek 10.5.2022
 
harmonogram
předběžný harmonogram 13.5.- e-mailem
finální harmonogram 16.5. – e-mailem
přihlášky přihlášky jsou pouze ELEKTRONICKÉ
spuštění přihlášek 1.4.2022
předběžný
časový harmonogram
07:30   otevření haly
07:30 – 12:00   prezence
08:30    porada vedoucích kolektivů
08:45    porada poroty
09:00    slavnostní zahájení soutěže
09:00 – 13:00  aerobic, mažoretky
13:00 – 19:00  tanec
podmínky prezence
 
1) odeslat vyplněnou přihlášku včetně povinných příloh
2) změna hudby a případné změny seznamu sportovců – pouze na místě při prezenci
Viz. propozice
povrch černý baletizol o rozměru 14x12m
osvětlení jednotné
startovné 100,- Kč za tanečníka a disciplínu, hradí se proforma fakturou, kterou Vám zašleme e-mailem (splatnost do 15.5.)
Na každých 15 tanečníků = 1 vedoucí kolektivu zdarma
vstupné 150,- Kč – základní vstupné
100,- Kč – ZTP, ZTPP, 65+
děti do 3 let zdarma

FOTOGALERIE